Η Κομισιόν ανακοίνωσε  σήμερα ότι “ξεκλείδωσε” ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που θα χρησιμεύσει ως εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), ώστε αυτό με τη σειρά του να μπορεί να εκδώσει ειδικές εγγυήσεις για την παροχή κινήτρων στις τράπεζες και άλλους δανειστές να παρέχουν ρευστότητα σε τουλάχιστον 100.000 ευρωπαϊκές ΜΜΕ και μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, με εκτιμώμενη διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Περισσότερα