Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια συντονισμένη προσπάθεια από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του νησιού να μειώσουν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης χαρτοφυλακίων. Αυτό συνδυάστηκε με το αυξημένο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, να επενδύσουν σε ευκαιρίες που θα τους επιτρέψουν να έχουν ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον στο νησί. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να ιδρυθεί και η Themis Portfolio Management.

Περισσότερα