Περί τα τέλη Ιουνίου οι κυπριακές αρχές θα υποβάλουν επίσημο αίτημα στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ για την υλοποίηση του σχεδίου ενοικίου έναντι υποθήκης (mortgage-to-rent), ενός εργαλείου που φιλοδοξεί να δώσει λύσεις σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια (εντός και εκτός τραπεζών) με εξασφάλιση κύρια κατοικία ή την κύρια επαγγελματική στέγη μικρών επιχειρήσεων το συμβατικό υπόλοιπο των οποίων με βάση προκαταρκτικούς υπολογισμούς ανέρχεται σε €3 δισεκατομμύρια.

Περισσότερα