Ευάλωτη, σε μια ενδεχόμενη παρατεταμένη μείωση των τουριστικών αφίξεων, είναι η Κύπρος, σύμφωνα με τον Moody’s, μαζί με την Πορτογαλία, όπως σημειώνει, την Ελλάδα και την Μάλτα, αλλά και με δύο μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισπανία και την Ιταλία.

Περισσότερα