Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Mastering Online Marketing: Effective Email Campaigns” την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2015, στο ξενοδοχείο Holiday Inn.

Αυτο το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μάθουν πώς να αξιοποιούν αποτελεσματικά τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εκστρατείες προώθησης των προϊόντων / υπηρεσιών των εταιρειών τους.

Περισσότερες πληροφορίες