Κατά τον Απρίλιο 2020, δεύτερο μήνα κατά τον οποίο συνέχισαν να εφαρμόζονται στην Κύπρο τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής υπολογίζεται στις 79,0 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 35,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2019. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 10,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Περισσότερα