Πρέπει να επισπευσθεί ο «οδικός χάρτης» εξόδου από το μονοπώλιο και να δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς και δίκαιου ανταγωνισμού στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

Περισσότερα