Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των εσόδων της εδώ και μία δεκαετία ανακοίνωσε η IBM υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς επωφελήθηκε από την αναζήτηση όλο και περισσότερο επιχειρήσεων για λύσεις που θα περιορίζουν τα κόστη τους.

Περισσότερα