Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), μέλος του Enterprise Europe Network, προσκαλεί επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο τομέα του Healthcare, στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων Healthcare Brokerage Event MEDICA 2020 που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε 3 φάσεις, από τις 22 Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 29 Μαρτίου 2021, μέσω της πλατφόρμας b2match.

Περισσότερα