Σεμινάριο διοργανώνεται με θέμα πως να αναπτύξει κάποιος τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην δημιουργία, εφαρμογή και διαχείριση μιας αποτελεσματικής πιστωτικής πολιτικής στην επιχείρησή τους.

Η δημιουργία, εφαρμογή και διαχείριση της κατάλληλης πιστωτικής πολιτικής και ο έλεγχος των πιστώσεων είναι οι βασικές αρχές για γτην διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 22 & 29 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες