Η ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρακτικές εφαρμογές των κυριότερων νόμων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και των προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας και να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν σωστά αυτούς τους νόμους στις δικές τους επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή και εργάζονται.

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 

09 Μαΐου 2019, Hilton Cyprus, Λευκωσία                

16 Μαΐου 2019, Hilton Cyprus, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες