Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών προνοιών του Δικαίου του Ανταγωνισμού αναφορικά με την αντιμετώπιση της συντονισμένης δράσης των επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί μέσω συμφωνιών ή εναρμονισμένων πρακτικών, ή αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων.

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 28 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο HILTON PARK, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες