Οι πελάτες μας κρίνουν και μιλούν για μας θετικά ή αρνητικά με βάση των εμπειριών που έχουν μαζί μας όταν έρχονται σε επαφή με οτιδήποτε πηγάζει από τη εταιρία μας και συνδέεται με τη μάρκα μας -“the brand experience”.

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 07 & 08 Μαϊου 2019, Ξενοδοχείο HILTON, Λευκωσία 

100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ

Περισσότερες πληροφορίες