Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) συμμετέχει ως Δικαιούχος της Πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και υπό την ιδιότητα του αυτή διοργανώνει την 2η Τεχνική συνάντηση της Πράξης στη Λευκωσία.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton Park, ημέρα Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 πμ, ως μέρος υλοποίησης των δράσεων δημοσιότητας της εν λόγω Πράξης.

Περισσότερες πληροφορίες