Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της δια νόμου δραστηριοποίησης του στα θέματα της διαμεσολάβησης στον τόπο μας (Νόμος που προνοεί για Ορισμένα Θέματα Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Ν.159(1)/2012) ανακοινώνει τη διοργάνωση 24ωρου προγράμματος με σκοπό την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 18/06, 20/06, 25/06, 27/06, 02/07, 04/07

Χώρος και Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίων: Αίθουσα Σεμιναρίων ΠΑΣΥΔΥ // 16:30-21:00

Περισσότερες πληροφορίες