Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει την επέκταση της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το Προσχέδιο του Τροποποιητικού Νομοσχεδίου «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) νόμος του 2019» μέχρι και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες