Το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκσης διοργανώνουν εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα “Εξελίξεις στο Ενωσιακό Δίκαιο των Κρατικών Ενισχύσεων” την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 από τις 8:30-16:30 στο κτίριο της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

Περισσότερες πληροφορίες