Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ), διοργανώνουν εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ Κυπριακών και Ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής της Έκθεσης «Ταξίδι 2019» που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 3-5 Μαΐου 2019 στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες