Χρηματικό ποσό που ανέρχεται γύρω στα €525 εκατ. περιλαμβάνονται στην κατηγορία δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2020 και αφορά συντάξεις και φιλοδωρήματα που θα καταβάλει το Κράτος στους δημόσιους υπαλλήλους και κρατικούς αξιωματούχους. Το InBusinessNews αποτυπώνει τα ποσά που θα καταβληθούν σε κάθε κατηγορία όπως αυτά αναγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Περισσότερα