Στις τελευταίες θέσεις εξακολουθεί να κατατάσσεται η Κύπρος σε ό,τι αφορά την άντληση κεφαλαίων από το Σχέδιο Γιούνκερ σε σχέση με το ΑΕΠ. Με βάση τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2019, η Κύπρος βρίσκεται στην 27η θέση, μια θέση πιο πάνω από την Μάλτα, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα η οποία κατάφερε μέχρι στιγμής να αντλήσει 2.716 εκατ. ευρώ τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην άντληση ακόμη 12.073 εκατ. ευρώ για επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, η συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην Κύπρο ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ και αναμένεται να κινητοποιήσει 96 εκατ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Ειδικότερα έχουν χρηματοδοτηθεί δύο έργα υποδομής και καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) με την υποστήριξη του ΕΤΣΕ με συνολική χρηματοδότηση γύρω στα €36 εκατ. και αναμένεται ότι θα κινητοποιήσουν €70 εκατ. σε πρόσθετες επενδύσεις.

Παράλληλα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν εγκριθεί δύο συμφωνίες με ενδιάμεσες τράπεζες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) με την υποστήριξη του ΕΤΣΕ, με συνολική χρηματοδότηση τα €10 εκατ. ενώ προβλέπεται να κινητοποιήσει σχεδόν €28 εκατ. σε επενδύσεις, με περίπου 125 ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης να επωφελούνται από τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.