Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CULTVET προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού. Παρέχει έναν επαγγελματικό τίτλο σπουδών από 4 Ευρωπαϊκούς οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από 4 Μεσογειακές Χώρες: τον Nuevas Profesiones από την Ισπανία, το Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” από την Ιταλία, την Eurosuccess Consulting από την Κύπρο και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (ΚΕΚΑΠΕΛ) στην Ελλάδα.

Περισσότετες πληροφορίες