Ανακοινώσεις Τελωνείων

Δείγμα Υγειονομικού Πιστοποιητικού για τρόφιμα που δεν προέρχονται από ζώα από την Ουκρανία

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με το Δείγμα Υγειονομικού Πιστοποιητικού για τρόφιμα που δεν προέρχονται από ζώα από την Ουκρανία.

Φορτώσεις Καπνικών Προϊόντων και Οινοπνευματωδών Ποτών για Εξαγωγή με Πλοία

Σχετικά με τις φορτώσεις Καπνικών Προϊόντων και Οινοπνευματωδών Ποτών για Εξαγωγή με Πλοία το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει ότι με τα πιστοπιητικά εκφόρτωσης τροποποιείται με την κατάργηση της διαδικασίας όσν αφορά μόνο τα οινοπνευματώδη ποτά ενώ για τα καπνικά προϊόντα εξακολουθεί να ισχύει η ίδια διαδικασία.

Δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο ή χάλυβα από Κίνα

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο ή χάλυβα από Κίνα.

Δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων χοντρών φύλλων από μη κραματοποιημένο ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα από Κίνα

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων χοντρών φύλλων από μη κραματοποιημένο ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα από Κίνα.

Δασμολογική κατάταξη συσκευής που αποτελείται από ανιχνευτή γνησιότητας χαρτονομισμάτων και κασέτες χαρτονομισμάτων

Επισυνάπτεται ο εκτελεστικός κανονισμός για την δασμολογική κατάταξη συσκευής που αποτελείται από ανιχνευτή γνησιότητας χαρτονομισμάτων και κασέτες χαρτονομισμάτων – Κωδικός ΣΟ 8472 90 70.