Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων καταγωγής Βιετνάμ

Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων καταγωγής Βιετνάμ.

Τοποθεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου εκτελούνται δραστηριότητες τελωνειακού ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις καταχωρήσεις σε ιστοσελίδα UNECE τοποθεσιών όπου διεξάγονται δραστηριότητες σχετικά με εμπόριο και μεταφορές.

Επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Τροποποιείται ο κανονισμός για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόνγκο.

Πενταετής η ισχύς των πιστοποιητικών γνησιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών των Φιλιππινών

Πενταετής θα είναι η ισχύς των πιστοποιητικών γνησιότητας που εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών και οι Πρεσβείες και τα Προξενεία των Φιλιππινών.

Ενδιαφέρον εταιρείας της Αιγύπτου για συνεργασία με την Κύπρο

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρεσβεία της Αιγύπτου στη Λευκωσία μας έχει στείλει τη συνημμένη πληροφόρηση για την εταιρεία Samaha Plastic Company η οποία επιθυμεί να αναπτύξει συνεργασία με την Κύπρο.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού σε δερμάτινα υποδήματα 

Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού επιβάλλεται στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων με το πάνω μέρος από δέρμα

Δασμολογική κατάταξη προϊόντος – «κασέτα μελάνης»

Η Δασμολογική κατάταξη κασέτας μελάνης καταγράφτηκε στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημερ. 10 Αυγούστου 2016.