Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υαλοϊνες που αποστέλλονται από το Μαρόκο, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαρόκου είτε όχι

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υαλοϊνες που αποστέλλονται από το Μαρόκο, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαρόκου είτε όχι.

Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με εισαγωγές προϊόντων στην Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ – Ουκρανίας από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντονέσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με εισαγωγές προϊόντων στην Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ – Ουκρανίας από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντονέσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Θέσπιση τελωνειακού εργαλείου για την εφαρμογή των άρθρων 14α και 24α των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1036 και 2016/1037 αντίστοιχα που επεκτείνουν την επιβολή και είσπραξη δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των κρατών μελών

Θέσπιση τελωνειακού εργαλείου για την εφαρμογή των άρθρων 14α και 24α των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1036 και 2016/1037 αντίστοιχα που επεκτείνουν την επιβολή και είσπραξη δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των κρατών μελών.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ακεσουλφαμικού καλίου καταγωγής Κίνας έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ακεσουλφαμικού καλίου καταγωγής Κίνας έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Κίνας έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Κίνας έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων.

Δασμολογική κατάταξη οχημάτων ειδικής χρήσης στη δασμολογική κλάση 8705

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη Δασμολογική κατάταξη οχημάτων ειδικής χρήσης στη δασμολογική κλάση 8705.