Ανακοινώσεις Τελωνείων

Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή από τη Ζιμπάμπουε του άρθρου 18 παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου 1 όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ) – Χρήση αυτοπιστοποίησης για τις εισαγωγές στην ΕΕ προϊόντων καταγωγής Ζιμπάμπουε

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή από τη Ζιμπάμπουε του άρθρου 18 παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου 1 όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ) – Χρήση αυτοπιστοποίησης για τις εισαγωγές στην ΕΕ προϊόντων καταγωγής Ζιμπάμπουε.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν.

Επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου, στα είδη που αποστέλλονται από την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊλάνδης είτε όχι

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου, στα είδη που αποστέλλονται από την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊλάνδης είτε όχι.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων από μη κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων από μη κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Κίνας.

Τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/823 για την επιβολή αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων ιριδιζουσών πεστροφών καταγωγής Τουρκίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με ανακοίνωση που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/823 για την επιβολή αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων ιριδιζουσών πεστροφών καταγωγής Τουρκίας.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Έναρξη επανεξετάσεων για «νέο εξαγωγέα» για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Έναρξη επανεξετάσεων για «νέο εξαγωγέα» για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος  καταγωγής Κίνας.

Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμος (Τροποποιητικός) Νόμος αρ. 10(Ι) του 2021

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο (Τροποποιητικό) Νόμος αρ. 10(Ι) του 2021.