Ανακοινώσεις Τελωνείων

Τροποποίηση δασμολογικής διάκρισης μη ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού

Τροποποιούνται οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της ΕΕ που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν μη ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού.

Ανάκληση αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών από Κίνα

Ανακαλούνται πέντε παραγωγοί-εξαγωγείς, αναφορικά με τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχίων κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων καταγωγής της Κίνας.

Δασμολογική κατάταξη μονάδας διανομής ισχύος

Στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2016 καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, ενός προϊόντος το οποίο αποκαλείται “μονάδα διανομής ισχύος”.

Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι

Επιβάλλονται ταξιδιωτικοί περιορισμοί και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, που υπονομεύουν τη Δημοκρατία ή περιορίζουν την εξεύρεση πολιτικής λύσης στο Μπουρούντι.