Ανακοινώσεις Τελωνείων

Δασμολογική κατάταξη ηλεκτρικής συσκευής λήψης για τη ραδιοφωνία

Καθορίζεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής η δασμολογική κατάταξη ηλεκτρικής συσκευής που χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής εκπομπής Ήχου και Διαμόρφωση Συχνότητας για ραδιοφωνική λήψη.

Επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Β. Κορέας

Τροποποιείται ο Κανονισμός για επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με την τροποποίηση του Κανονισμού, διαγράφονται 5 σκάφη από το σχετικό κατάλογο κυρώσεων.

Δασμολογική κατάταξη «λαβή αντίχειρα για χειριστήριο κονσόλας βιντεοπαιχνιδιών»

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την Δασμολογική κατάταξη «λαβή αντίχειρα για χειριστήριο κονσόλας βιντεοπαιχνιδιών» – Κωδικός ΣΟ 39269097

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της ΕΕ

Τροποποιούνται οι επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της ΕΕ αναφορικά με το Κεφάλαιο 5 για τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με πλαστικές κουκίδες

Ενσωμάτωση στο Σύστημα Δασμολογίου – TARIC των ειδικών όρων για την εισαγωγή κόμμεος γκουάρ

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την ενσωμάτωση στο Σύστημα Δασμολογίου – TARIC των ειδικών όρων για την εισαγωγή κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται από την Ινδία.

Επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα για συγκόλληση κατ’ άκρον καταγωγής Κίνας και Ταϊβάν.