Ανακοινώσεις Τελωνείων

Εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου από Μαλαισία και Ταϊβάν

Επανεξετάζονται οι εκτελεστικοί κανονισμοί αναφορικά με την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων καταγωγής Μαλαισίας και Ταϊβάν.

Δασμολογική κατάταξη «παιχνιδιών που παρουσιάζονται σε σύνολο»

Καθορίζεται η δαμοσλογική κατάταξη παιχνιδιών τα οποία παρουσιάζονται στην ιδια συσκευασία για λιανική πώληση, αποτελούμενα από σιδηροδρομική μηχανή, που λειτουργεί με μπαταρία και βαγόνι, από πλαστική ύλη, ξύλινες τροχιές, οδικά σήματα, αυτοκίνητα, ανθρώπινες μορφές, ζώα, δένδρα, κλπ.

Επιβολή αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων καταγωγής Ινδίας

Τροποποιείται ο εκτελεστικός κανονισμός του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας.

Δασμολογική κατάταξη ηλεκτρικής συσκευής λήψης για τη ραδιοφωνία

Καθορίζεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής η δασμολογική κατάταξη ηλεκτρικής συσκευής που χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής εκπομπής Ήχου και Διαμόρφωση Συχνότητας για ραδιοφωνική λήψη.

Επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Β. Κορέας

Τροποποιείται ο Κανονισμός για επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με την τροποποίηση του Κανονισμού, διαγράφονται 5 σκάφη από το σχετικό κατάλογο κυρώσεων.

Δασμολογική κατάταξη «λαβή αντίχειρα για χειριστήριο κονσόλας βιντεοπαιχνιδιών»

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την Δασμολογική κατάταξη «λαβή αντίχειρα για χειριστήριο κονσόλας βιντεοπαιχνιδιών» – Κωδικός ΣΟ 39269097