Ανακοινώσεις Τελωνείων

Αεροπορικές εταιρείες στις οποίες έχει δοθεί άδεια εφαρμογής απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης – επίπεδο 2

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τις Αεροπορικές εταιρείες στις οποίες έχει δοθεί άδεια εφαρμογής απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης – επίπεδο 2 Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. για τους κωδικούς ΣΟ 8536 69 10 και 8536 69 90

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. για τους κωδικούς ΣΟ 8536 69 10 και 8536 69 90 Περισσότερες πληροφορίες

Περιοριστικά μέτρα σε πρόσωπα, οντότητες και φορείς που απειλούν την ειρήνη στην Γουινέα Μπισάου

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα σε πρόσωπα, οντότητες και φορείς που απειλούν την ειρήνη στην Γουινέα Μπισάου. Περισσότερες πληροφορίες