Ανακοινώσεις Τελωνείων

Μεταχειρισμένα οχήματα που μεταφέρονται ή εισάγονται στη Δημοκρατία και δεν πληρούν προϋποθέσεις εγγραφής για κυκλοφορία – Ε(103)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα Μεταχειρισμένα οχήματα που μεταφέρονται ή εισάγονται στη Δημοκρατία και δεν πληρούν προϋποθέσεις εγγραφής για κυκλοφορία – Ε(103). 

Ο Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος αρ. 94(Ι) του 2004 όπως τροποποιήθηκε – «Α» (275)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον,  Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο αρ. 94(Ι) του 2004 όπως τροποποιήθηκε – «Α» (275). 

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ασβεστοπυριτίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ασβεστοπυριτίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Επιβολή οριστικού μέτρου διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού μέτρου διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα.

Εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα από Ινδία και Ινδονησία

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις Εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα από Ινδία και Ινδονησία.

Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Κίνας.

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς στα προσωπικά είδη Ουκρανών πολιτών που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς στα προσωπικά είδη Ουκρανών πολιτών που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αντικατάσταση Εγκυκλίου ΑΝΤ(592) – Επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υαλοϊνες που αποστέλλονται από το Μαρόκο, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαρόκου είτε όχι

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αντικατάσταση Εγκυκλίου ΑΝΤ(592) – Επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υαλοϊνες που αποστέλλονται από το Μαρόκο, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαρόκου είτε όχι.

Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με εισαγωγές στην Ένωση αγαθών που κατάγονται από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με εισαγωγές στην Ένωση αγαθών που κατάγονται από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας.