Ανακοινώσεις Τελωνείων

Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2017

Αντικαθίσταται το Παράρτημα του Βασικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Δείγμα Υγειονομικού Πιστοποιητικού για τρόφιμα που δεν προέρχονται από ζώα από την Ουκρανία

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με το Δείγμα Υγειονομικού Πιστοποιητικού για τρόφιμα που δεν προέρχονται από ζώα από την Ουκρανία.

Φορτώσεις Καπνικών Προϊόντων και Οινοπνευματωδών Ποτών για Εξαγωγή με Πλοία

Σχετικά με τις φορτώσεις Καπνικών Προϊόντων και Οινοπνευματωδών Ποτών για Εξαγωγή με Πλοία το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει ότι με τα πιστοπιητικά εκφόρτωσης τροποποιείται με την κατάργηση της διαδικασίας όσν αφορά μόνο τα οινοπνευματώδη ποτά ενώ για τα καπνικά προϊόντα εξακολουθεί να ισχύει η ίδια διαδικασία.

Δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο ή χάλυβα από Κίνα

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο ή χάλυβα από Κίνα.

Δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων χοντρών φύλλων από μη κραματοποιημένο ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα από Κίνα

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων χοντρών φύλλων από μη κραματοποιημένο ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα από Κίνα.