Ανακοινώσεις Τελωνείων

Δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ειδών ελαφριού θερμικού χαρτιού καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας

Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ειδών ελαφριού θερμικού χαρτιού καταγωγή Κορέας.

Διάταγμα: «Το περί Τελωνειακών Λιμανιών Διάταγμα του 2017»

Το Λιμάνι Λατσιή από Λιμάνι περιορισμένης χρήσης κηρύσσεται ως Λιμάνι για όλους τους σκοπούς που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τελωνείων και το Λιμάνι της Μονής το οποίο αποτελεί Λιμάνι περιορισμένης χρήσης, η χρήση του επεκτείνεται.

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ έναντι προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων & οντοτήτων στο Αφγανιστάν

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ έναντι προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων & οντοτήτων στο Αφγανιστάν. Περισσότερες πληροφορίες