Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων καταγωγής Κίνας και Βιετνάμ

Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ επιβλήθηκε εκ νέου και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων με το πάνο μέρος απο δέρμα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Βιετνάμ.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγή Κίνας

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγή Κίνας.

Ανακοίνωση αναφορικά με την επιστροφή ή τη διαγραφή δασμών αντιντάμπινγκ που καταβλήθηκαν για επιτραπέζια σκεύη από κεραμευτική ύλη καταγωγή Κίνας

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την επιστροφή ή τη διαγραφή δασμών αντιντάμπινγκ που καταβλήθηκαν για επιτραπέζια σκεύη από κεραμευτική ύλη καταγωγή Κίνας.

Αεροπορικές εταιρείες στις οποίες έχει δοθεί άδεια εφαρμογής απλουστευμένης διαδικασίας Ενωσιακής / Κοινής διαμετακόμισης – επίπεδο 2

H ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με τις Αεροπορικές εταιρείες στις οποίες έχει δοθεί άδεια εφαρμογής απλουστευμένης διαδικασίας Ενωσιακής / Κοινής διαμετακόμισης – επίπεδο 2