Ανακοινώσεις Τελωνείων

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας

Ψήφισμα του ΟΗΕ προέβηκε σε τροποποιήσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις υπό το εμπάργκο όπλων, τα κρίτήρια βάσει των οποίων πρόσωπα και οντότητες υπάγονται σε κυρώσεις, καθώς επίσης και τα κριτήρια δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Γεωργικά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Ισημερινού

Από τις 2 Μαΐου άρχισε η εφαρμογή του Κανονισμού σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Ισημερινού.

Επανεξέταση Εκτελεστικού Κανονισμού για επέκταση δασμού αντιντάμπινγκ

Επεκτείνεται ο δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ποδηλάτων που αποστέλλονται απο την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Σρι Λάνκα και την Τυνησία σε σχέση με έναν Τυνήσιο παραγωγό – εξαγωγέα.