Ανακοινώσεις Τελωνείων

Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

Τροποποιείται η απόφαση σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία. Αυτό προκύπτει προκειμένου να καταστεί δυνατή η αγορά και μεταφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων καθώς η σχετική παροχή χρηματοδότηση ή χρήματικής βοήθειας στη Συρία. Περισσότερες πληροφορίες