Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα  – Τ(854)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα  – Τ(854). 

Νόμος που τροποποιεί τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως του 2022 – Φ.Κ.(188)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Νόμο που τροποποιεί τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως του 2022 – Φ.Κ.(188). 

Εισαγωγές υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από Ινδό παραγωγό – εξαγωγέα – ΑΝΤ(599)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις Εισαγωγές υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από Ινδό παραγωγό – εξαγωγέα – ΑΝΤ(599). 

Τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μεταχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας για αντιμετώπισης της Ουκρανικής κρίσης

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις Τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μεταχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας για αντιμετώπισης της Ουκρανικής κρίσης.

Επανεξέταση για επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επανεξέταση για επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος.

Κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις Κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία.

Αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεραπορροφητικών πολυμερών καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεραπορροφητικών πολυμερών καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας.

Αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη από Κίνα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη από Κίνα.