Ανακοινώσεις Τελωνείων

Αναστολή της εφαρμογής πρόσθετων δασμών σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναστολή της εφαρμογής πρόσθετων δασμών σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές αλουμινόχαρτου προς μεταποίηση καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές αλουμινόχαρτου προς μεταποίηση καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Έναρξη επανεξέτασης των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2021/1266 και (ΕΕ) 2021/1267 για εισαγωγές βιοντίζελ που αποστέλλονται από συγκεκριμένο Καναδό παραγωγό-εξαγωγέα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Έναρξη επανεξέτασης των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2021/1266 και (ΕΕ) 2021/1267 για εισαγωγές βιοντίζελ που αποστέλλονται από συγκεκριμένο Καναδό παραγωγό-εξαγωγέα.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προχωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές μονοαιθυλενογλυκόλης καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προχωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές μονοαιθυλενογλυκόλης καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές καλωδίων οπτικών ινών καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές καλωδίων οπτικών ινών καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1922 της Επιτροπής σχετικά με την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών για ορισμένα αγαθά που μπορούν να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1922 της Επιτροπής σχετικά με την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών για ορισμένα αγαθά που μπορούν να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές κόντρα-πλακέ σημύδας, καταγωγής Ρωσίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές κόντρα-πλακέ σημύδας, καταγωγής Ρωσίας.