Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή πρόσθετων εισαγωγικών δασμών σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής ΗΠΑ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή πρόσθετων εισαγωγικών δασμών σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής ΗΠΑ.

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ σε ορισμένα πλατέα προϊόντα θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδονησίας, Κίνας και Ταϊβάν

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ σε ορισμένα πλατέα προϊόντα θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδονησίας, Κίνας και Ταϊβάν.

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο.

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΕ για αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στα Τελωνεία λόγω Κορωνοϊού COVID-19

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΕ για αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στα Τελωνεία λόγω Κορωνοϊού COVID-19.

Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής ή της διασάφησης επανεξαγωγής σε εξαιρετικές περιπτώσεις (κρίσιμες περιστάσεις/καταστάσεις έκτακτης ανάγκης)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής ή της διασάφησης επανεξαγωγής σε εξαιρετικές περιπτώσεις (κρίσιμες περιστάσεις/καταστάσεις έκτακτης ανάγκης).

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υφασμένα και/ή ραμμένα φιτίλια (rovings) και/ή νήματα συνεχούς υαλονήματος καταγωγής Λ.Δ της Κίνας και Αιγύπτου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υφασμένα και/ή ραμμένα φιτίλια (rovings) και/ή νήματα συνεχούς υαλονήματος καταγωγής Λ.Δ της Κίνας και Αιγύπτου.