Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτροδίων βολφραμίου καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτροδίων βολφραμίου καταγωγής Κίνας. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της ΕΕ αναφορικά με τη διάκριση ΣΟ 0408 99 80

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της ΕΕ αναφορικά με τη διάκριση ΣΟ 0408 99 80. Περισσότερες πληροφορίες

Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι – Ρηματική Διακοίνωση

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι – Ρηματική Διακοίνωση. Περισσότερες πληροφορίες

Προσκόμιση πιστοποιητικών καταγωγής για παραχώρηση μη προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την προσκόμιση πιστοποιητικών καταγωγής για παραχώρηση μη προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για τη δασμολογική κλάση 3004

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για τη δασμολογική κλάση 3004. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) όσον αφορά τη διασάφηση ορισμένων αποστολών χαμηλής αξίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη τροποποίηση Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) όσον αφορά τη διασάφηση ορισμένων αποστολών χαμηλής αξίας. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων κοχλιωτών χυτών εξαρτήματα σωληνώσεων, καταγωγής Κίνας και Ταϊλάνδης

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων κοχλιωτών χυτών εξαρτήματα σωληνώσεων, καταγωγής Κίνας και Ταϊλάνδης. Περισσότερες πληροφορίες

Καταγραφή των εισαγωγών σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο καταγωγής Ινδίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη καταγραφή των εισαγωγών σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο καταγωγής Ινδίας. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγής Κίνας. Περισσότερες πληροφορίες