Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές καλωδίων οπτικών ινών καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές καλωδίων οπτικών ινών καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού.

Συνεργασία Τμήματος Τελωνείων (ΤΤ) και Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για  την Συνεργασία Τμήματος Τελωνείων (ΤΤ) και Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ).

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων έλασης με προσανατολισμένους κόκκους από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές, καταγωγής Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων έλασης με προσανατολισμένους κόκκους από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές, καταγωγής Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Λήξη προθεσμίας για τις καταστάσεις ή τα τελωνειακά καθεστώτα όπως αναφέρονται στη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη Λήξη προθεσμίας για τις καταστάσεις ή τα τελωνειακά καθεστώτα όπως αναφέρονται στη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναθεώρηση Αρ. 9 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» (188) με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018. Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναθεώρηση Αρ. 9 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» (188) με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018.  Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD).