Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων βαρέως θερμικού χαρτιού καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων βαρέως θερμικού χαρτιού καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας.

Επιτήρηση της Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, Μάσκες Προστασίας στο Πλαίσιο της Πανδημίας του Κορωνοϊού, Ιατρικές Μάσκες Προσώπου – Υφασμάτινες /Χειροποίητες Μάσκες

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιτήρηση της Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, Κανονισμός (ΕΕ) 425/2016 για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, Μάσκες Προστασίας στο Πλαίσιο της Πανδημίας του Κορωνοϊού, Ιατρικές Μάσκες Προσώπου – Υφασμάτινες /Χειροποίητες Μάσκες.

Καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 σε ορισμένα περιβάλλοντα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 σε ορισμένα περιβάλλοντα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ.

Λειτουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Δελτίων Πληροφοριών INF για τα Ειδικά Καθεστώτα τελειοποίησης

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Λειτουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Δελτίων Πληροφοριών INF για τα Ειδικά Καθεστώτα τελειοποίησης.

Τσιγάρα και καπνός για στριφτά τσιγάρα που δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και χαρακτηριστικό ασφαλείας – Καπνικά προϊόντα με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα τσιγάρα και καπνός για στριφτά τσιγάρα που δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και χαρακτηριστικό ασφαλείας – Καπνικά προϊόντα με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Δασμολογική κατάταξη εμπρόσθιου πίνακα ραδιοφώνου αυτοκινήτου – Κωδικός ΣΟ 8529 90 92

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Δασμολογική κατάταξη εμπρόσθιου πίνακα ραδιοφώνου αυτοκινήτου – Κωδικός ΣΟ 8529 90 92.

Επιτήρηση της Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας Μάσκες Προστασίας στο Πλαίσιο της Πανδημίας του Κορωνοϊού.

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιτήρηση της Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 Κανονισμός (ΕΕ) 425/2016 για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας Μάσκες Προστασίας στο Πλαίσιο της Πανδημίας του Κορωνοϊού.

Εκτελεστικός Κανονισμός για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Εκτελεστικός Κανονισμός για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής.

Τροποποιήσεις των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της Ε.Ε. αναφορικά με τις διακρίσεις ΣΟ 5106 10 10, 7307 19 10, 7307 19 90, 8481 10 05 και 8536 70 00

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις τροποποιήσεις των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της Ε.Ε. αναφορικά με τις διακρίσεις ΣΟ 5106 10 10, 7307 19 10, 7307 19 90, 8481 10 05 και 8536 70 00.