Ανακοινώσεις Τελωνείων

Συμπλήρωση του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου κατά τη μεταβατική περίοδο

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την συμπλήρωση του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου κατά τη μεταβατική περίοδο.

Τροποποίηση των δασμών αντιντάμπινγκ / αντισταθμιστικών δασμών σε προϊόντα σιδήρου και χάλυβα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των δασμών αντιντάμπινγκ / αντισταθμιστικών δασμών σε ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα που υπόκεινται παράλληλα σε μέτρα διασφάλισης. ΑΝΤ(499)

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Κίνας μετά την επέκταση της ισχύος του δασμούς στις εισαγωγές ποδηλάτων που αποστέλλονται από Ινδονησία, Μαλαισία, Σρι Λάνκα, Τυνησία, Καμπότζη, Πακιστάν και Φιλιππίνες. ANT(498)

Αναστολή των αυτόνομων δασμών για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αναστολή των αυτόνομων δασμών για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα. Περισσότερες πληροφορίες

Απόφαση και Εκτελεστικός Κανονισμός της ΕΕ για την εφαρμογή και την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της Τρομοκρατίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την απόφαση και Εκτελεστικός Κανονισμός της ΕΕ για την εφαρμογή και την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της Τρομοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ινδονησίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ινδονησίας. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας. Περισσότερες πληροφορίες

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ λόγω της κατάστασης στο Νότιο Σουδάν

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ λόγω της κατάστασης στο Νότιο Σουδάν. Περισσότερες πληροφορίες