Ανακοινώσεις Τελωνείων

Μη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας, όσον αφορά στις εισαγωγές χλωριούχου καλίου και λιπασμάτων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη Μη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας, όσον αφορά στις εισαγωγές χλωριούχου καλίου και λιπασμάτων.

Μη παράταση αναστολής οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων έλασης από αλουμίνιο

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Μη παράταση αναστολής οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων έλασης από αλουμίνιο.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές όξινου γλουταμινικού νατρίου καταγωγή Κίνας και Ινδονησίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές όξινου γλουταμινικού νατρίου καταγωγή Κίνας και Ινδονησίας.

Επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα.

Αυτόνομες ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις  Αυτόνομες ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων μηχανισμών με δακτυλίους για το δέσιμο φύλλων, καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την  Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων μηχανισμών με δακτυλίους για το δέσιμο φύλλων, καταγωγής Κίνας.

Καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων τροχών από αλουμίνιο για οδικά οχήματα καταγωγής Μαρόκου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων τροχών από αλουμίνιο για οδικά οχήματα καταγωγής Μαρόκου.

Αναστολή των δασμών του Κοινού Δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναστολή των δασμών του Κοινού Δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.