Ανακοινώσεις Τελωνείων

Τροποποιήσεις των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της Ε.Ε. αναφορικά με τις διακρίσεις ΣΟ 5106 10 10, 7307 19 10, 7307 19 90, 8481 10 05 και 8536 70 00

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις τροποποιήσεις των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της Ε.Ε. αναφορικά με τις διακρίσεις ΣΟ 5106 10 10, 7307 19 10, 7307 19 90, 8481 10 05 και 8536 70 00.

Τσιγάρα και καπνός για στριφτά τσιγάρα που δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και χαρακτηριστικό ασφαλείας και τσιγάρα και καπνός για στριφτά τσιγάρα με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα τσιγάρα και καπνός για στριφτά τσιγάρα που δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και χαρακτηριστικό ασφαλείας και τσιγάρα και καπνός για στριφτά τσιγάρα με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση.

Τροποποίηση παραρτήματος για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο αναφορικά με είδη και συσκευές ορθοπεδικής

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση παραρτήματος για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο αναφορικά με είδη και συσκευές ορθοπεδικής.

Δασμολογική κατάταξη «είδους από γιρλάντα τεχνητής ελάτης και αλυσίδα φωτισμού LED»

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη «είδους από γιρλάντα τεχνητής ελάτης και αλυσίδα φωτισμού LED» – ΣΟ 6702 10 00.

Επιβολή οριστικού δασμού αντισταθμιστικού δασμού και οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο καταγωγής Ινδίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντισταθμιστικού δασμού και οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο καταγωγής Ινδίας.

Περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα.