Ανακοινώσεις Τελωνείων

Δασμολογική κατάταξη διαλυτικού οργανικού μείγματος – Κωδικός ΣΟ 3814 00 90

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Δασμολογική κατάταξη διαλυτικού οργανικού μείγματος – Κωδικός ΣΟ 3814 00 90.

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. – Δασμολογική διάκριση 2208 20

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. – Δασμολογική διάκριση 2208 20.

Τροποποιήσεις των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. αναφορικά με τις διακρίσεις ΣΟ 0811 90 95, 2008 30 55, 2008 30 75 και 2008 30 90

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις Τροποποιήσεις των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. αναφορικά με τις διακρίσεις ΣΟ 0811 90 95, 2008 30 55, 2008 30 75 και 2008 30 90.

Τροποποίηση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας αναφορικά με το κεφάλαιο 24 – Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/712

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας αναφορικά με το κεφάλαιο 24 – Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/712.

Ανακοίνωση προς τους εξαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων της ΕΕ για εξαγωγές από την ΕΕ προς τα κράτη της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΜΑ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ανακοίνωση προς τους εξαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων της ΕΕ για εξαγωγές από την ΕΕ προς τα κράτη της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΜΑ.

Προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού.