Ανακοινώσεις Τελωνείων

Αναθεώρηση Αρ. 11 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» με ημερομηνία 18 Μαίου 2018 Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναθεώρηση Αρ. 11 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» με ημερομηνία 18 Μαίου 2018 Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD).

Επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμένων και/ή ραμμένων υφασμάτων από υαλοίνες

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμένων και/ή ραμμένων υφασμάτων από υαλοίνες.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων αναφορικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Λ.Κ. της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων αναφορικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Λ.Κ. της Κίνας.

Εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδονησίας, που αποστέλλονται από την Τουρκία

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων αναφορικά με τις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδονησίας, που αποστέλλονται από την Τουρκία.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο καταταγωγής Λ.Δ.Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων αναφορικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο καταταγωγής Λ.Δ.Κίνας.

Οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμένων και/ή ραμμένων υφασμάτων από υαλοίνες καταγωγής Λ.Δ. Κίνας και Αιγύπτου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τους Οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμένων και/ή ραμμένων υφασμάτων από υαλοίνες καταγωγής Λ.Δ. Κίνας και Αιγύπτου.

Προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τροχών από αλουμίνιο για οδικά οχήματα καταγωγής Μαρόκου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τροχών από αλουμίνιο για οδικά οχήματα καταγωγής Μαρόκου.

Καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων επισώτρων με πιεσμένο αέρα καταγωγής Λ.Δ. της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων επισώτρων με πιεσμένο αέρα καταγωγής Λ.Δ. της Κίνας .

Καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων επισώτρων με πιεσμένο αέρα, καινούργιων ή αναγομωμένων από καουτσούκ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων επισώτρων με πιεσμένο αέρα, καινούργιων ή αναγομωμένων από καουτσούκ.