Ανακοινώσεις Τελωνείων

Αναθεώρηση αρ. 1 Εγκυκλίου ΕΕ – «Κ» (158) με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2020. Διαδικασία έκδοσης και φύλαξης πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αναθεώρηση αρ. 1 Εγκυκλίου ΕΕ – «Κ» (158) με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2020. Διαδικασία έκδοσης και φύλαξης πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1.

Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα.

Καταγραφή στις εισαγωγές όξινου γλουταμινικού νατρίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Καταγραφή στις εισαγωγές όξινου γλουταμινικού νατρίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh)  και Αλ Κάιντα.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/186 για τη δασμολογική κατάταξη «πολυακρυλικών ελαστομερών σε μορφή λευκών όγκων» – ΣΟ 3906 90 90

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/186 για τη δασμολογική κατάταξη «πολυακρυλικών ελαστομερών σε μορφή λευκών όγκων» – ΣΟ 3906 90 90.