Ανακοινώσεις Τελωνείων

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας – Δασμολογική διάκριση 9503 00 70.

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της ΕΕ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της ΕΕ αναφορικά με τη διάκριση ΣΟ 1008 90 00.

Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2020

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο του 2020, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL και Αλ Κάιντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα.

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. για τις δασμολογικές κλάσεις

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. για τις δασμολογικές κλάσεις 0305 και 1604. T(789)