Ανακοινώσεις Τελωνείων

Έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγιση των μέτρων αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υαλοΐνες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Αιγύπτου και καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγιση των μέτρων αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υαλοΐνες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Αιγύπτου και καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών.

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας.

Αναθεώρηση Εγκυκλίου Αρ. Ε.Ε. – «Μ» (67) ημερομηνίας 2/11/2020. Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Αναθεώρηση Εγκυκλίου Αρ. Ε.Ε. – «Μ» (67) ημερομηνίας 2/11/2020.  Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 

Αποταμίευση / Αποθήκευση πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών Κατηγορίας Β και Γ όπως καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου 113(Ι)/2004

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για  την Αποταμίευση / Αποθήκευση πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών Κατηγορίας Β και Γ όπως καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου 113(Ι)/2004.

Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων ιριδιζουσών πεστροφών καταγωγής Τουρκίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων ιριδιζουσών πεστροφών καταγωγής Τουρκίας.

Τροποποίηση Κανονισμού για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής ΗΠΑ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση Κανονισμού για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής ΗΠΑ.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συγκολλημένων σωλήνων κάθε είδους από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λευκορωσίας, Κίνας και Ρωσίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συγκολλημένων σωλήνων κάθε είδους από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λευκορωσίας, Κίνας και Ρωσίας.