Ανακοινώσεις Τελωνείων

Έναρξη έρευνας για την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές αλουμινόχαρτου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την έναρξη έρευνας για την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές αλουμινόχαρτου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων.

Έναρξη επανεξέτασης των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 443/2011 και (ΕΕ) 444/2011 για εισαγωγές βιοντίζελ που αποστέλλονται από συγκεκριμένο Καναδό παραγωγό-εξαγωγέα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την έναρξη επανεξέτασης των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 443/2011 και (ΕΕ) 444/2011 για εισαγωγές βιοντίζελ που αποστέλλονται από συγκεκριμένο Καναδό παραγωγό-εξαγωγέα.

Διορθωτικό στο Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1156 που κοινοποιήθηκε με την Εγκύκλιο ΕΕ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Διορθωτικό στο Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1156 που κοινοποιήθηκε με την Εγκύκλιο ΕΕ.

Ηλεκτρονική αίτηση βεβαίωσης του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την ηλεκτρονική αίτηση βεβαίωσης του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων.

Αναθεώρηση αρ.1 Εγκυκλίου ΕΕ – «Κ» (168) με ημερ. 24 Νοεμβρίου 2020. Πρότυπα της αρίθμησης των αδειών εγκεκριμένων εξαγωγέων της Παν-ευρω-μεσογειακής Ζώνης συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της Ζώνης Δυτικών Βαλκανίων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αναθεώρηση αρ.1 Εγκυκλίου ΕΕ – «Κ» (168) με ημερ. 24 Νοεμβρίου 2020. Πρότυπα της αρίθμησης των αδειών εγκεκριμένων εξαγωγέων της Παν-ευρω-μεσογειακής Ζώνης συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της Ζώνης Δυτικών Βαλκανίων.

Πρότυπα της αρίθμησης των αδειών εγκεκριμένων εξαγωγέων της Παν-ευρω-μεσογειακής Ζώνης συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της Ζώνης Δυτικών Βαλκανίων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα πρότυπα της αρίθμησης των αδειών εγκεκριμένων εξαγωγέων της Παν-ευρω-μεσογειακής Ζώνης συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της Ζώνης Δυτικών Βαλκανίων.

Καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 σε ορισμένα περιβάλλοντα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τo καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 σε ορισμένα περιβάλλοντα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ.

Ένορκος δήλωση για μεταχειρισμένα οχήματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής ή άλλος πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ένορκο δήλωση για μεταχειρισμένα οχήματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής ή άλλος πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας.