Ανακοινώσεις Τελωνείων

Χρήση των κωδικών ονοματολογίας των χωρών, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδους αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη Χρήση των κωδικών ονοματολογίας των χωρών, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδους αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT).

Καταγραφή των εισαγωγών πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας – Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2021/370

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Καταγραφή των εισαγωγών πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας – Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2021/370.

Αναθεώρηση Εγκυκλίου ΕΕ – «Θ» (182) με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 2020 – Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης βεβαίωσης απόδειξης Ενωσιακού τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναθεώρηση Εγκυκλίου ΕΕ – «Θ» (182) με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 2020 – Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης βεβαίωσης απόδειξης Ενωσιακού τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.

Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές προϊόντων συνεχούς υαλονήματος, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές προϊόντων συνεχούς υαλονήματος, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων.

Επιστροφή ΦΠΑ σε αγορές επισκεπτών κατόχων διαβατηρίων Ηνωμένου Βασιλείου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Επιστροφή ΦΠΑ σε αγορές επισκεπτών κατόχων διαβατηρίων Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 2000 μέχρι το 2020 Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Έκτου Παραρτήματος του Νόμου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον  Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 2000 μέχρι το 2020 Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Έκτου Παραρτήματος του Νόμου.

Τροποποίηση Παραρτήματος για δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο αναφορικά με ορισμένα προϊόντα κατά της πανδημίας COVID-19

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση Παραρτήματος για δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο αναφορικά με ορισμένα προϊόντα κατά της πανδημίας COVID-19.

Ετήσια μείωση 16,9% στις εγγραφές νέων οχημάτων φέτος τον Ιανουάριο

Μείωση κατά 16,9% των εγγραφών νέων οχημάτων σημειώθηκε τον Ιανουάριο φέτος σε σχέση με τον Ιανουάριο πέρσι, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, τη Δευτέρα.

Εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.