Ανακοινώσεις Τελωνείων

Έναρξη έρευνας για την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές υπεροξοθειικών αλάτων καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την έναρξη έρευνας για την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές υπεροξοθειικών αλάτων καταγωγής Κίνας. ΑΝΤ (500)

Επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα. Τ (788)

Δασμολογική κατάταξη μερών ράβδων σκανδιναβικής πεζοπορίας – Κωδικός ΣΟ 9506 91 90

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την δασμολογική κατάταξη μερών ράβδων σκανδιναβικής πεζοπορίας – Κωδικός ΣΟ 9506 91 90. Τ (786)

Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και του Βασιλείου του Μαρόκου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και του Βασιλείου του Μαρόκου. Κ (153)

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. για τη δασμολογική κλάση 4202

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. για τη δασμολογική κλάση 4202. Τ (785)

Αντικατάσταση Εγκυκλίου «ΔΠΟ» (78) – Μη προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης σε προϊόντα σιδήρου και χάλυβα

Αντικατάσταση Εγκυκλίου «ΔΠΟ» (78) – Έλεγχος της δήλωσης καταγωγής για παραχώρηση μη προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης σε προϊόντα σιδήρου και χάλυβα. ΔΠΟ (78).pdf2

Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα. ΑΠΚ – ΑΛ ΚΑΪΝΤΑ (95)

Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα. ΑΠΚ – ΑΛ ΚΑΪΝΤΑ (94)

Πιστοποίηση εντύπων επιστροφής ΦΠΑ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την πιστοποίηση εντύπων επιστροφής ΦΠΑ για καπνικά προϊόντα οινοπνευματώδη ποτά, μπύρα, κρασί και αναψυκτικά. Φ (32)