Ανακοινώσεις Τελωνείων

Προσχώρηση της Ουκρανίας στις Συμβάσεις περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Προσχώρηση της Ουκρανίας στις Συμβάσεις περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης.

Ανάκληση Εγκυκλίου ΕΕ . Προσωρινή αποδοχή αντιγράφων εγγράφων βεβαίωσης του ενωσιακού χαρακτήρα – ΔΜ (193)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ανάκληση Εγκυκλίου ΕΕ .  Προσωρινή αποδοχή αντιγράφων εγγράφων βεβαίωσης του ενωσιακού χαρακτήρα – ΔΜ (193).

Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος 91(Ι)2004 – Τα περί Μετουσίωσης Αιθυλικής Αλκοόλης Διάταγμα του 2022

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο 91(Ι)2004 – Τα περί Μετουσίωσης Αιθυλικής Αλκοόλης Διάταγμα του 2022.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ασπαρτάμης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ασπαρτάμης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κυκλαμικού νατρίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ινδονησίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κυκλαμικού νατρίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ινδονησίας.

Μη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας, όσον αφορά στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων από σίδηρο ή χάλυβα με την εφαρμογή ποσοστώσεων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Μη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας, όσον αφορά στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων από σίδηρο ή χάλυβα με την εφαρμογή ποσοστώσεων.