Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα.

Ηλεκτρονική Διατύπωση για την απόδειξη Ενωσιακού τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ηλεκτρονική Διατύπωση για την απόδειξη Ενωσιακού τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.

Προσωρινή αποδοχή αντιγράφων των εγγράφων βεβαίωσης του ενωσιακού χαρακτήρα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Προσωρινή αποδοχή αντιγράφων των εγγράφων βεβαίωσης του ενωσιακού χαρακτήρα.

Περιοριστικά μέτρα λόγω των παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα λόγω των παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα.

Επιβολή προσωρινού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Αιγύπτου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή προσωρινού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Αιγύπτου.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές χαλύβδινων τροχών δρόμου καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές χαλύβδινων τροχών δρόμου καταγωγής Κίνας.

Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν την κατοχή και διάθεση χρωματισμένου πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου για βιομηχανικές χρήσεις

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την κατοχή και διάθεση χρωματισμένου πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου για βιομηχανικές χρήσεις.