Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού σε δερμάτινα υποδήματα 

Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού επιβάλλεται στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων με το πάνω μέρος από δέρμα

Δασμολογική κατάταξη προϊόντος – «κασέτα μελάνης»

Η Δασμολογική κατάταξη κασέτας μελάνης καταγράφτηκε στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημερ. 10 Αυγούστου 2016.

Καταγραφή εισαγωγών στα προϊόντα από μη κραματοποιημένο ή κραματοποιημένο χάλυβα

Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών είναι υποχρεωμένες να αρχίσουν την καταγραφή των εισαγωγών στην Ένωση πλατέων προϊόντων από μη κραματοποιημένο χάλυβα