Ανακοινώσεις Τελωνείων

Περιοριστικά μέτρα κατά των οργανώσεων ISIL και Αλ Κάιντα

Τροποποιείται ο κανονισμός που αφορά την επιβολή συγκεκριμένω περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων που συνδέονται με τις οργανώσεις Isil και Αλ Κάιντα.

Καθορισμός της περιεκτικότητας των ορυκτών ελαίων

Αναφορικά με τη μέθοδο καθορισμού της περιεκτικότητας των ορυκτών ελαίων σε αρωματικά και μη αρωματικά συστατικά, έχει αντικατασταθεί το παράρτημα Α των επεξηγηματικών Σημειώσεων του κεφαλαίου 27 ποθ δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. ημερ. 29/09/16.

Οριστικος δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων με το πάνω μέρος από δέρμα

Εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού επιβάλλεται στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων με το πάνω μέρος από δέρμα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Βιετνάμ Περισσότερες πληροφορίες

Αίτηση άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων

Κάθε εξαγωγέας καταγόμενων εμπορευμάτων, κατασκευαστής ή έμπορος που είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια της Ε.Ε. έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα.