Ανακοινώσεις Τελωνείων

Αίτηση άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων

Κάθε εξαγωγέας καταγόμενων εμπορευμάτων, κατασκευαστής ή έμπορος που είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια της Ε.Ε. έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα.

Τροποποίηση παραρτήματος για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά με την Τροποποίηση παραρτήματος για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων καταγωγής Βιετνάμ

Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων καταγωγής Βιετνάμ.

Τοποθεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου εκτελούνται δραστηριότητες τελωνειακού ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις καταχωρήσεις σε ιστοσελίδα UNECE τοποθεσιών όπου διεξάγονται δραστηριότητες σχετικά με εμπόριο και μεταφορές.

Επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Τροποποιείται ο κανονισμός για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόνγκο.