Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές οξαλικού οξέος από Κίνα

Επιβάλλεται νέος οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές οξαλικού οξέος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που παράγεται απο την εταιρεία Yuanping Changyuan Chemicals Co Ltd.

Τροποποίηση των Σημειώσεων για την κλάση 3920 και τις διακρίσεις 3925 9010 και 6810 11 10

Τροποποιούνται οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που έχουν δημοσευθεί στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνουν σημειώσεις για την κλάση 3920 και τΙς διακρίσεις ΣΟ 3926 40 00 και ΣΟ 6810 99 00.

Δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων ελαφριού θερμικού χαρτιού, από Δημοκρατία της Κορέας

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τον Δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων ελαφριού θερμικού χαρτιού, από Δημοκρατία της Κορέας.

Τροποποίηση δασμολογικής διάκρισης μη ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού

Τροποποιούνται οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της ΕΕ που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν μη ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού.