Ανακοινώσεις Τελωνείων

Δασμολογική κατάταξη ψυγείου για μηχανοκίνητα οχήματα – Κωδικός ΣΟ 8708 91 35

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Δασμολογική κατάταξη ψυγείου για μηχανοκίνητα οχήματα – Κωδικός ΣΟ 8708 91 35. Τ(823)

Προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων στα πλαίσια του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (GSP) όσον αφορά ορισμένα προϊόντα καταγωγής Καμπότζης

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων στα πλαίσια του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (GSP) όσον αφορά ορισμένα προϊόντα καταγωγής Καμπότζης.

Εφαρμογή της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για την κλάση 9505

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για την κλάση 9505.

Δασμολογική κατάταξη είδους αποκαλούμενου «κουτί παρουσίασης» – Κωδικός ΣΟ 4819 50 00

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Δασμολογική κατάταξη είδους αποκαλούμενου «κουτί παρουσίασης» – Κωδικός ΣΟ 4819 50 00.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σιδηροπυριτίου καταγωγής Ρωσίας και Κίνας μετά από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σιδηροπυριτίου καταγωγής Ρωσίας και Κίνας μετά από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων.

Αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.