Ανακοινώσεις Τελωνείων

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/186 για τη δασμολογική κατάταξη «πολυακρυλικών ελαστομερών σε μορφή λευκών όγκων» – ΣΟ 3906 90 90

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/186 για τη δασμολογική κατάταξη «πολυακρυλικών ελαστομερών σε μορφή λευκών όγκων» – ΣΟ 3906 90 90.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/191 για τη δασμολογική κατάταξη «εύκαμπτου σωλήνα» στον κωδικό ΣΟ 6307 90 10

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/191 για τη δασμολογική κατάταξη «εύκαμπτου σωλήνα» στον κωδικό ΣΟ 6307 90 10.

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της ΕΕ αναφορικά με τη διάκριση ΣΟ 2933 49 10

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της ΕΕ αναφορικά με τη διάκριση ΣΟ 2933 49 10.

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων στης Σ.Ο. της ΕΕ αναφορικά με το κεφάλαιο 7

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων στης Σ.Ο. της ΕΕ αναφορικά με το κεφάλαιο 7.

Καταγραφή των εισαγωγών προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Αιγύπτου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την καταγραφή των εισαγωγών προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Αιγύπτου. ANT (518)

Τροποποίηση Παραρτημάτων Κανονισμού για εφαρμογή Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Παραρτημάτων Κανονισμού για εφαρμογή Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.

Ειδικοί περιορισμοί στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τους ειδικούς περιορισμοί στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ.