Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές προϊόντων εξώθησης αλουμινίου καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές προϊόντων εξώθησης αλουμινίου καταγωγής Κίνας.

Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΕΕ – «ΕΔΕ» (11) με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2021 – Χρήση κωδικών «IM, EX, EU, CO»

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο ΕΕ – «ΕΔΕ» (11) με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2021 – Χρήση κωδικών «IM, EX, EU, CO».

Μεταχείριση προσωπικών ειδών των μελών των Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου που σταθμεύουν στην Κύπρο στα πλαίσια της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης καθώς και του πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη μεταχείριση προσωπικών ειδών των μελών των Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου που σταθμεύουν στην Κύπρο στα πλαίσια της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης καθώς και του πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει.

Ενωποιημένος Νόμος του 2021 που προνοεί για την απόκτηση, κατοχή, μεταφορά και εισαγωγή πυροβόλων όπλων και μη πυροβόλων όπλων και για συναφή θέματα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Ενωποιημένο Νόμο του 2021 που προνοεί για την απόκτηση, κατοχή, μεταφορά και εισαγωγή πυροβόλων όπλων και μη πυροβόλων όπλων και για συναφή θέματα.

Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος αρ. 10(Ι) του 2021

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον  περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμο αρ. 10(Ι) του 2021.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/425 της Επιτροπής για την αναστολή των μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα από τις ΗΠΑ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/425 της Επιτροπής για την αναστολή των μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα από τις ΗΠΑ.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σουλφανιλικού οξέος καταγωγής Λ.Δ. της Κίνας.

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σουλφανιλικού οξέος καταγωγής Λ.Δ. της Κίνας.