Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κόντρα-πλακέ σημύδας καταγωγής Ρωσίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κόντρα-πλακέ σημύδας καταγωγής Ρωσίας.

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μονοαιθυλενογλυκόλης καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μονοαιθυλενογλυκόλης καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Αναστολή της εφαρμογής πρόσθετων δασμών σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Αναστολή της εφαρμογής πρόσθετων δασμών σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγιση των μέτρων αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υαλοΐνες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Αιγύπτου και καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγιση των μέτρων αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υαλοΐνες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Αιγύπτου και καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών.

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας.

Αναθεώρηση Εγκυκλίου Αρ. Ε.Ε. – «Μ» (67) ημερομηνίας 2/11/2020. Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Αναθεώρηση Εγκυκλίου Αρ. Ε.Ε. – «Μ» (67) ημερομηνίας 2/11/2020.  Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 

Αποταμίευση / Αποθήκευση πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών Κατηγορίας Β και Γ όπως καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου 113(Ι)/2004

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για  την Αποταμίευση / Αποθήκευση πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών Κατηγορίας Β και Γ όπως καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου 113(Ι)/2004.

Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων ιριδιζουσών πεστροφών καταγωγής Τουρκίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων ιριδιζουσών πεστροφών καταγωγής Τουρκίας.