Ανακοινώσεις Τελωνείων

Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΕ για αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στα Τελωνεία λόγω Κορωνοϊού COVID-19

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΕ για αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στα Τελωνεία λόγω Κορωνοϊού COVID-19.

Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής ή της διασάφησης επανεξαγωγής σε εξαιρετικές περιπτώσεις (κρίσιμες περιστάσεις/καταστάσεις έκτακτης ανάγκης)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής ή της διασάφησης επανεξαγωγής σε εξαιρετικές περιπτώσεις (κρίσιμες περιστάσεις/καταστάσεις έκτακτης ανάγκης).

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υφασμένα και/ή ραμμένα φιτίλια (rovings) και/ή νήματα συνεχούς υαλονήματος καταγωγής Λ.Δ της Κίνας και Αιγύπτου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υφασμένα και/ή ραμμένα φιτίλια (rovings) και/ή νήματα συνεχούς υαλονήματος καταγωγής Λ.Δ της Κίνας και Αιγύπτου.

Τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεροξοθειικών (υπερθειικών) αλάτων καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεροξοθειικών (υπερθειικών) αλάτων καταγωγής Κίνας.

Ηλεκτρονική Δήλωση για μεταχειρισμένα οχήματα που τελούν υπό καθεστώς Προσωρινής Εισαγωγής (C104A – C104O)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την ηλεκτρονική Δήλωση για μεταχειρισμένα οχήματα που τελούν υπό καθεστώς Προσωρινής Εισαγωγής (C104A – C104O).

Ο περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ.11) του 2020

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ.11) του 2020.

Μεταχειρισμένα οχήματα που μεταφέρονται ή εισάγονται στη Δημοκρατία χωρίς να συνοδεύονται με πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής, με σκοπό τη καταστροφή ή διάλυσή τους σε εξαρτήματα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα μεταχειρισμένα οχήματα που μεταφέρονται ή εισάγονται στη Δημοκρατία χωρίς να συνοδεύονται με πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής, με σκοπό τη καταστροφή ή διάλυσή τους σε εξαρτήματα.