Ανακοινώσεις Τελωνείων

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. για τις δασμολογικές κλάσεις

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. για τις δασμολογικές κλάσεις 0305 και 1604. T(789)  

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές χαλύβδινων τροχών δρόμου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές χαλύβδινων τροχών δρόμου καταγωγής Κίνας. ANT (503)

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μειγμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μειγμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας, Τρινιδάδ και Τομπάγκο και ΗΠΑ. ANT (502)

Καταχώρηση πληροφοριών για μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων του Κεφαλαίου 87

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την καταχώρηση πληροφοριών για μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων του Κεφαλαίου 87. Θ 168

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. ΑΠΚ – ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (18)

Επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας (Εγκύκλιοι 60 και 61). ΑΠΚ – ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ Β. ΚΟΡΕΑΣ (61)

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σανίδων σιδερώματος καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σανίδων σιδερώματος καταγωγής Κίνας. ΑΝΤ (501)