Ανακοινώσεις Τελωνείων

Καταγραφή εισαγωγών ορισμένων υφασμένων και/ή ραμμένων υφασμάτων από ίνες γυαλιού καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Αιγύπτου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την καταγραφή εισαγωγών ορισμένων υφασμένων και/ή ραμμένων υφασμάτων από ίνες γυαλιού καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Αιγύπτου.

Τροποποίηση κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1379 που αφορά την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεροξοθειικών αλάτων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεροξοθειικών αλάτων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Απόφαση για την τροποποίηση και ενημέρωση του για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την απόφαση 2020/20/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2020 για την τροποποίηση και ενημέρωση του της Κοινής Θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της Απόφασης 2019/1341/ΚΕΠΠΑ.

Επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τηνεπιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα.

Επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων με Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/35 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσων αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα.

Τροποποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1076 με σκοπό την προσθήκη της Ένωσης των Κομορών στο Παράρτημα Ι

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1076 με σκοπό την προσθήκη της Ένωσης των Κομορών στο Παράρτημα Ι. Κ (157)