Ανακοινώσεις Τελωνείων

Νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγών Τμήματος Τελωνείων – (CY-UCC-AIS – Automated Import System) – Τεχνικές Προδιαγραφές

Το Τμήμα Τελωνείων πληροφορεί τους οικονομικούς του εταίρους ότι έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί οι τεχνικές προδιαγραφές για την επικοινωνία Business-to-Government (B2G) με τους οικονομικούς φορείς, του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (CY-UCC-AIS – Automated Import System), το οποίο θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τον Νοέμβριο του 2023.

Διάθεση φωτιστικού πετρελαίου (kerosene) μέσω χρηματοδεκτών για τη χρονική περίοδο 15/12/2022 – 28/02/2023 (πιλοτική εφαρμογή)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη Διάθεση φωτιστικού πετρελαίου (kerosene) μέσω χρηματοδεκτών για τη χρονική περίοδο 15/12/2022 – 28/02/2023 (πιλοτική εφαρμογή).

Τροποποίηση εκτελεστικού κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση εκτελεστικού κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας.

Τροποποίηση εκτελεστικού κανονισμού για την επιβολή αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων ιριδιζουσών πεστροφών καταγωγής Τουρκίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση εκτελεστικού κανονισμού για την επιβολή αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές  ορισμένων ιριδιζουσών πεστροφών καταγωγής Τουρκίας.

Διάταγμα Κ.Δ.Π.422/2022 – Το περί Απαλλαγής από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης σε Ενεργειακά Προϊόντα για Χρήση Από Σκάφη ή Άλλα Πλωτά Μέσα που συμμετέχουν σε Επιχειρήσεις ή Εθνικές Ασκήσεις επ’ ωφελεία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Διάταγμα Κ.Δ.Π.422/2022 – Το περί Απαλλαγής από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης σε Ενεργειακά Προϊόντα για Χρήση Από Σκάφη ή Άλλα Πλωτά Μέσα που συμμετέχουν σε Επιχειρήσεις ή Εθνικές Ασκήσεις επ’ ωφελεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές προϊόντων ηλεκτρολυτικά επιχρωμιωμένου χάλυβα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές προϊόντων ηλεκτρολυτικά επιχρωμιωμένου χάλυβα.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης.

Επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης.