Ανακοινώσεις Τελωνείων

Ηλεκτρονική Πιστοποίηση εντύπων επιστροφής ΦΠΑ σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ηλεκτρονική Πιστοποίηση εντύπων επιστροφής ΦΠΑ σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών.

Διαδικασία Πρόσβασης στο Σύστημα Εισαγωγών (Import System) του Τμήματος Τελωνείων από Εξωτερικούς Χρήστες / Οικονομικούς Φορείς

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη Διαδικασία Πρόσβασης στο Σύστημα Εισαγωγών (Import System) του Τμήματος Τελωνείων από Εξωτερικούς Χρήστες / Οικονομικούς Φορείς.

Εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο και χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο και χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, καταγωγής Κίνας.

Καταγραφή των εισαγωγών προϊόντων εξώθησης αλουμινίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη καταγραφή των εισαγωγών προϊόντων εξώθησης αλουμινίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται ή δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται ή δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

Τροποποίηση διατάξεων του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και του Εκτελεστικού Κανονισμού που αφορούν το καθεστώς προσωρινών εισαγωγών

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση διατάξεων του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και του Εκτελεστικού Κανονισμού που αφορούν το καθεστώς προσωρινών εισαγωγών.

Τροποποίηση διατάξεων του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και Εκτελεστικού Κανονισμού που αφορούν το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση διατάξεων του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και Εκτελεστικού Κανονισμού που αφορούν το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ για την οριστική είσπραξη του προχωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές χαλύβδινων τροχών δρόμου καταγωγής Λ. Δ. της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ για την οριστική είσπραξη του προχωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές χαλύβδινων τροχών δρόμου καταγωγής Λ. Δ. της Κίνας.

Επέκταση οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων και στις εισαγωγές ορισμένων ελαφρώς τροποποιημένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων, καταγωγής Λ. Δ. της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επέκταση οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων και στις εισαγωγές ορισμένων ελαφρώς τροποποιημένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων, καταγωγής Λ. Δ. της Κίνας.