Σεμιναρια

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τη Σημασία της Συμμόρφωσης των Επιχειρήσεων με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» στις 3 Δεκεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο CLEOPATRA.

Σεμινάριο για στρατηγική και ανάπτυξη οικογενειακής επιχείρησης

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για το επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει με θέμα: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ» (100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ) Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο

Το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι διοργανώνει το σεμινάριο με θέμα: “ONE BELT ONE ROAD, THE CHINESE CONNECTION AND WHY CYPRUS SHOULD BE INCLUDED”.

Σεμινάριο για στρατηγική για καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα

Το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι μέσα στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής του για διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται άμεσα στις εξακριβωμένες ανάγκες του εμποροβιομηχανικού κόσμου, διοργανώνει το σεμινάριο με θέμα: «ALIGNING THE EMPLOYEE STRATEGY WITH A CUSTOMER STRATEGY FOR BETTER PERFORMANCE AND RESULTS».

Έξυπνες ιδέες για ενέργειες μάρκετινγκ

Σεμινάριο με θέμα τις έξυπνες ιδέες για ενέργειες μάρκετινγκ διοργανώνει το ΚΕΒΕ στις 12/11/2015 στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία. Το συγκεκριμένο σεμινάριο σκοπεύει να βοηθήσει τα στελέχη που ασχολούνται με το Μάρκετινγκ και τη Στρατηγική να βρουν νέους τρόπους χαμηλού κόστους για να προωθούν τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους.

Επιμορφωτικό σεμινάριο “Εργατική Νομοθεσία στις Επιχειρήσεις”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Εργατική Νομοθεσία στις Επιχειρήσεις”. Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρακτικές εφαρμογές των κυριότερων νόμων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους στις δικές τους επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή /και εργάζονται.

Συνέδριο «Η διαμεσολάβηση συναντά τους δικαστές στην Κύπρο!»

Το ΚΕΒΕ νεημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει τη διοργάνωση του συνεδρίου «Η διαμεσολάβηση συναντά τους δικαστές στην Κύπρο!» στη Λευκωσία την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Hilton Park.

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα τις ενέγγυες πιστώσεις

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα ” 4 βασικά θέματα των ενέγγυων πιστώσεων – Οι εφαρμογές και οι επιπτώσεις τους”. Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές, τμηματάρχες, λειτουργούς και γενικά σε επιστημονικό προσωπικό των τμημάτων εμπορικών συναλλαγών, χορηγήσεων, διαχείρισης κινδύνων και χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου των τραπεζών καθώς και σε στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο και σε εταιρείες μεταφορών και logistics.

Ενημερωτική Ημερίδα από το ΙΠΕ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, διοργανώνει Ημερίδα για την Θεματική Περιοχή “Nanotechnologies Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology”