Σεμιναρια

Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις Εισαγωγές Χημικών Προϊόντων από Τρίτες Χώρες (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα διοργανώσουν, δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο στις 14 Ιουνίου η ώρα 10:30, με θέμα «Εισαγωγές χημικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες».

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕΒΕ “Επεξήγηση Βασικών Κανόνων IFRS (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα “Επεξήγηση Βασικών Κανόνων IFRS (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)”, την Τετάρτη 16/06 και 23/06/2021.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕΒΕ: “Εργαλειοθήκη για το σχεδιασμό της διαδοχής στην οικογενειακή επιχειρήση”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα “Εργαλειοθήκη για το σχεδιασμό της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση”, την Τρίτη 08/06 και την Τετάρτη 09/06/2021.

Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΚΕΒΕ “Βασική Εργασιακή Νομοθεσία και ορθή εφαρμογή της από τις επιχειρήσεις”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα “Βασική Εργασιακή Νομοθεσία και ορθή εφαρμογή της από τις επιχειρήσεις”, τη Δευτέρα 14/06/2021.

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας (100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ) “Brand Experience Management – An Innovative Approach to keep your Customer Strategy on track and your Organisation focused on Sustainable Growth”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας (100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ) “Brand Experience Management – An Innovative Approach to keep your Customer Strategy on track and your Organisation focused on Sustainable Growth”, την Πέμπτη 17/06 και 24/06/2021.

Διαδικτυακό Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας (100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ) “Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Management Techniques”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας (100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ) με θέμα “Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Management Techniques”, την Τετάρτη 09/06 και την Πέμπτη 10/06/2021.

Διαδικτυακό Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας (100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ): “Εργαλειοθήκη για το σχεδιασμό της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας (100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ) με θέμα “Εργαλειοθήκη για το σχεδιασμό της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση”, την Τρίτη 01/06 και Τετάρτη 02/06/21.