Σεμιναρια

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας (100% Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ) “Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Managements Techniques”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας με θέμα “Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Managements Techniques”, την Τετάρτη 29/09 και την Πέμπτη 30/09/21.

Διαδικτυακό σεμινάριο του ΚΕΒΕ: Κανόνες Καταγωγής και Προτιμησιακή Μεταχείριση

Το ΚΕΒΕ, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και ο Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, διοργανώνουν σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την ανάλυση και επεξήγηση των κανόνων καταγωγής και των καθεστώτων προτιμησιακής μεταχείρισης για διευκόλυνση των εμπορευόμενων στις καθημερινές τους εργασίες και την ομαλή διεκπεραίωση των σχετικών τελωνειακών διαδικασιών, την Τρίτη 6/7/2021.

Διαδικτυακό Σεμινάριο “Βασικές αρχές και υπολογισμός του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (Capital Gains Tax)”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα “Βασικές αρχές και υπολογισμός του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (Capital Gains Tax)”, την Τετάρτη 14/07/2021.