Σεμιναρια

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας (100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ) “Omnichannel One-To-One Marketing in Cyprus in the Covid Era for Greater Customer Engagement and Return”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας (100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ) με θέμα  “Omnichannel One-To-One Marketing in Cyprus in the Covid Era for Greater Customer Engagement and Return”, την Τρίτη 19/10 και την Τετάρτη 20/10/2021.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕΒΕ “Επεξήγηση Βασικών Κανόνων IFRS (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα “Επεξήγηση Βασικών Κανόνων IFRS (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)”, την Πέμπτη 07/10 και 14/10/2021.

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας (100% Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ) “Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Managements Techniques”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας με θέμα “Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Managements Techniques”, την Τετάρτη 29/09 και την Πέμπτη 30/09/21.

Διαδικτυακό σεμινάριο του ΚΕΒΕ: Κανόνες Καταγωγής και Προτιμησιακή Μεταχείριση

Το ΚΕΒΕ, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και ο Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, διοργανώνουν σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την ανάλυση και επεξήγηση των κανόνων καταγωγής και των καθεστώτων προτιμησιακής μεταχείρισης για διευκόλυνση των εμπορευόμενων στις καθημερινές τους εργασίες και την ομαλή διεκπεραίωση των σχετικών τελωνειακών διαδικασιών, την Τρίτη 6/7/2021.